ABT-01, ABT-02, ABT-03

Description:

ABT-01 ASSA ABLOY 200mm Recessed Timber Door Flush Bolts SSS

ABT-02 ASSA ABLOY 250mm Recessed Timber Door Flush Bolts SSS

ABT-03 ASSA ABLOY 450mm Recessed Timber Door Flush Bolts SSS

Dimensions:

ABT-01-200mm,

ABT-02-250mm,

ABT-03-450mm

Finish: Satin Stainless Steel